Sortering - Pressar och täckning

Roséns stora paketpress är integrerad i staplingsfunktionen och automatiserar packning och pressning. Genom att pressa virket, reduceras naturligtvis risken för transportskador.

Roséns kan också leverera täckning och pressning av småpaket, även integrerad i produktionslinjen.