Om Roséns

Under mer än 40 år har Roséns levererat virkeshanteringsutrustningar till Europeisk sågverksindustri.

Höga kapaciteter och hög tillgänglighet reducerar investeringarnas återbetalning till ett minimum.

Roséns använder endast de bästa komponenterna och bygger mycket stabilt. Kunder refererar ofta till Roséns som ett företag med robusta och tåliga konstruktioner.

Roséns grundkoncept bygger på att lyssna, analysera och skapa tillsammans med våra kunder. Vi tillverkar flexibla byggnader och anläggningar, byggda på standardenheter och som enkelt anpassas efter de mest skiftande behov och önskemål som kunden har - allt på egen verkstad.
Roséns utför:

  • Kompletta leveranser under ledning av egen personal
  • ger förslag på alternativa lösningar
  • upprättar alla handlingar och underlag för projektet
  • tillverkar maskinerna
  • bygger datasystem som styr anläggningen
  • utför allt mekaniskt montage
  • utför allt elektriskt montage
  • utbildar personal

Roséns har omfattande internationell erfarenhet, vilket innebär att vi behärskar olika tekniska och legala krav från många olika länder. Så mycket som 90 % av våra leveranser görs på export.